Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
126

I C 1131/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do naruszenia dóbr osobistych dochodzi jedynie wówczas, gdy cierpienia i upokorzenia jakiego doznaje pozbawiony wolności przekraczają nieunikniony element dolegliwości wpisanej w proces odbywania kary pozbawienia wolności
Sygn. akt I C 1131/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Dominika Sąsiadek po rozpoznaniu w dniu 19.07.2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. przeciwko pozwanemu: Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w S. oraz przez Dyrektora Zakładu Karnego w Ł. . o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 40.000 zł I o d d a l a powództwo w cał
Czytaj więcej»

I C 1256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-09-04

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podczas odbywania kary pozbawienia wolności przez powoda stopień jej dolegliwości był odpowiedni do istoty tej kary.
Sygn. akt I C 1256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kędzior Protokolant: Dominika Sąsiadek po rozpoznaniu w dniu 4 września 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. P. przeciwko : Skarbowi Państwa – Areszt Śledczy w S. reprezentowanemu przez Dyrektora Aresztu Śledczego w S. i Skarbowi Państwa – Zakład Karny w Ł. reprezentowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego w Ł. o
Czytaj więcej»

I C 1002/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-08-21

Data publikacji: 2021-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Interes prawny powódki przejawia się w tym, iż poprzez wykazanie nieważności czynności prawnej, powódka zmierza do usunięcia bezprawnej ingerencji w jej prawo własności.
Sygn. akt I C 1002/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. Joanna Król po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : K. B. przeciwko pozwanemu: (...) S.A. z siedzibą w L. o ustalenie I. U s t a l a, iż umowa numer (...) pomiędzy K. B. a R. (...) poprzednikiem prawnym pozwanego (...) S.A. z siedzibą w L. - „Moderniz
Czytaj więcej»

I C 1042/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-10-30

Data publikacji: 2021-04-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Świadczenie ustalone na podstawie art. 448 kc oprócz funkcji kompensacyjnej spełnia także funkcję represyjną i prewencyjną.
Sygn. akt I C 1042/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Emilia Pryszcz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. B. przeciwko pozwanemu Z. H. (1) o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 20.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego Z. H. (2) ( PESEL: (...) ) na rzecz powoda R. B. zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł (słownie:
Czytaj więcej»

I Ns 84/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Od momentu co najmniej otrzymania w dniu 18 czerwca 1975 r. przez rodziców wnioskodawczyni M.M. i W.M. decyzji o pozwoleniu na budowę trwałego ogrodzenia i rozpoczęcia przez nich stawiania po tej dacie tego trwałego ogrodzenia, którym objęta została również działka nr (...) położona w F. zamanifestowali oni, iż czują się (...)
Sygn. akt I Ns 84/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku: W. C. zam. (...)-(...) J. F. (...) , przy uczestnictwie: Gminy S. zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , E. C. zam. (...)-(...) J. , F. (...) , Skarbu Państwa - Starosty (...) zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , o stwierdzenie nabycia prawa własności n
Czytaj więcej»

I C 1316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dyskomfort spowodowany pobytem w warunkach izolacji nie może stanowić podstawy do sformułowania tezy, że doszło do naruszenia dóbr osobistych.
Sygn. akt I C 1316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Król po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : M. M. (1) przeciwko pozwanemu : Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w Ł. o zapłatę kwoty 10.000,00 zł I. Od d a l a powództwo. II. Z a s ą d z a od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Sanoku na rz
Czytaj więcej»

I Ns 68/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2019-05-10

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pojęcie zstępni zawarte w art. 934 § 2 kc obejmuje zarówno dzieci dziadków jak ich dalszych zstępnych , jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku.
Sygn. akt I Ns 68/18 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2019r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku W. C. z udziałem uczestników: J. R. (1) W. R. (1) E. K. (1) A. G. W. G. H. G. o stwierdzenie nabycia spadku po J. R. (2) i O. R. p o s t a n a w i a I S t w i e r d z i ć, że spadek po J. R. (3) z domu S. , c. J. i M. zmarłej w dn
Czytaj więcej»

I Ns 14/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak spełnienia świadczenia w terminie skutkuje zapłatą odsetek za opóźnienie.
Sygn. akt I Ns 14/17 POSTANOWIENIE KOŃCOWE Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Łuszcz po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku J. R. (1) zam. (...)-(...) B. ul. (...) , z udziałem uczestników: M. B. (1) zam. (...)-(...) S. ul. (...) , K. P. (1) zam. (...)-(...) S. Al. (...) , J. R. (2) zam. (...)-(...) J. ul. (...) , o stwierdzenie nabycia spadku ora
Czytaj więcej»

I Ns 124/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Błędem prawnie doniosłym nie jest błąd polegający na nieznajomości przedmiotu spadku pozostający w związku z przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego majątku spadkowego.
Sygn. akt I Ns 124/18 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekr. sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w S. KRS (...) ; przy uczestnictwie M. D. PESEL (...) ; E. S. (1) PESEL (...) ; E. S. (2) PESEL (...) ; o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyję
Czytaj więcej»

I Ns 211/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sygn. akt I Ns 211/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wójcik po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej we W. KRS (...) ; przy uczestnictwie D. H. PESEL (...) ; A. M. PESEL (...) ; małoletniej K. T. (1) PESEL (...) ; M. T. (1) PESEL (...) ; M. T. (2) PESEL (...) ; T. T. PESEL (...) ; Z. T. s. K.
Czytaj więcej»