Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
83

I C 91/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciel może żądać od osoby , która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana , chyba , że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą
Sygn. akt I C 91/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. Do Sądu Rejonowego w Sanoku w dniu 10 lutego 2014 r. powód C. Ł. wniósł powództwo o nakazanie pozwanym J. D. (1) i A. Z. (1) opuszczenia jego budynku mieszkalnego murowanego piętrowego, mieszczącego się na działce gruntowej nr (...) w B. , wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) prowadzonej w S. R. w S. i usunięcia stamtąd, jak również z całej działki nr (...) przedmiotów stanowiących ich własność. Jednocze
Czytaj więcej»

I C 412/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Pozwany dochował należytej staranności związanej z zapewnieniem właściwych warunków pobytu skazanych, w tym powodowi".
Sygn. akt I C 412/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Diana Ukryńczuk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: R. M. przeciwko pozwanemu: Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Zakład Karny w Ł. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000zł. I o d d a l a powództwo. II n i e o b c i ą ż a powoda kosztami zastępstwa pro
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości , porządku i bezpiecznego przejścia szlakami drożnymi (chodnikami) położonymi wzdłuż nieruchomości.
Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 11.600 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. Z. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 620/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2020-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jako rażące naruszenie interesów konsumenta uznać należy nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta w tym określonym stosunku umownym.
Sygn. akt I C 620/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Obłój po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Sanoku na rozprawie, sprawy z powództwa : K. P. , przeciwko : (...) S.A. z/s w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 12.134 zł (dwanaście tysięcy sto trzydzieści czt
Czytaj więcej»

I C 749/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględnienie roszczeń z art. 448 kc ma charakter fakultatywny
Sygn. akt I C 749/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Burnat po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa D. R. przeciwko Gminie (...) o zapłatę kwoty 7.000 zł I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki D. R. na rzecz pozwanej Gminy (...) kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 1042/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2020-10-30

Data publikacji: 2021-04-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Świadczenie ustalone na podstawie art. 448 kc oprócz funkcji kompensacyjnej spełnia także funkcję represyjną i prewencyjną.
Sygn. akt I C 1042/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Emilia Pryszcz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. B. przeciwko pozwanemu Z. H. (1) o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 20.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego Z. H. (2) ( PESEL: (...) ) na rzecz powoda R. B. zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł (słownie:
Czytaj więcej»

I C 1131/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do naruszenia dóbr osobistych dochodzi jedynie wówczas, gdy cierpienia i upokorzenia jakiego doznaje pozbawiony wolności przekraczają nieunikniony element dolegliwości wpisanej w proces odbywania kary pozbawienia wolności
Sygn. akt I C 1131/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak Protokolant: Dominika Sąsiadek po rozpoznaniu w dniu 19.07.2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. przeciwko pozwanemu: Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w S. oraz przez Dyrektora Zakładu Karnego w Ł. . o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 40.000 zł I o d d a l a powództwo w cał
Czytaj więcej»

I C 1256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-09-04

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podczas odbywania kary pozbawienia wolności przez powoda stopień jej dolegliwości był odpowiedni do istoty tej kary.
Sygn. akt I C 1256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kędzior Protokolant: Dominika Sąsiadek po rozpoznaniu w dniu 4 września 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : R. P. przeciwko : Skarbowi Państwa – Areszt Śledczy w S. reprezentowanemu przez Dyrektora Aresztu Śledczego w S. i Skarbowi Państwa – Zakład Karny w Ł. reprezentowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego w Ł. o
Czytaj więcej»

I C 1316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dyskomfort spowodowany pobytem w warunkach izolacji nie może stanowić podstawy do sformułowania tezy, że doszło do naruszenia dóbr osobistych.
Sygn. akt I C 1316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Król po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017r. w Sanoku na rozprawie sprawy z powództwa : M. M. (1) przeciwko pozwanemu : Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w Ł. o zapłatę kwoty 10.000,00 zł I. Od d a l a powództwo. II. Z a s ą d z a od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Sanoku na rz
Czytaj więcej»

I Ns 84/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Od momentu co najmniej otrzymania w dniu 18 czerwca 1975 r. przez rodziców wnioskodawczyni M.M. i W.M. decyzji o pozwoleniu na budowę trwałego ogrodzenia i rozpoczęcia przez nich stawiania po tej dacie tego trwałego ogrodzenia, którym objęta została również działka nr (...) położona w F. zamanifestowali oni, iż czują się (...)
Sygn. akt I Ns 84/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Domańska Protokolant: Gabriela Bąk po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016r. w Sanoku na rozprawie sprawy z wniosku: W. C. zam. (...)-(...) J. F. (...) , przy uczestnictwie: Gminy S. zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , E. C. zam. (...)-(...) J. , F. (...) , Skarbu Państwa - Starosty (...) zam. (...)-(...) S. , ul. (...) , o stwierdzenie nabycia prawa własności n
Czytaj więcej»